Sportlerehrung Eisenstadt 2023

by Panni Hunyadi

Boldizsar Toth Schüler 🥉
Daniel Krojer Schüler 🥈
Katharina Mezgolits Jugend 🥈

Wir gratulieren recht herzlich! 👏🏻